5 TIPS ABOUT เนื้องอกในสมอง YOU CAN USE TODAY

5 Tips about เนื้องอกในสมอง You Can Use Today

5 Tips about เนื้องอกในสมอง You Can Use Today

Blog Article

การสูญเสียการรับสัมผัส การสูญเสียการมองเห็น การมองเห็นผิดปกติ การได้ยินผิดปกติ

การเสียประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท โดยเฉพาะการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน ขา และกล้ามเนื้อลาย

การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรมของคุณ

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เป็นการรักษาหลักของโรคนี้ โดยส่วนใหญ่หากก้อนเนื้องอกอยู่ในตำแหน่งที่สามารถผ่าตัดออกได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อความพิการและชีวิตของผู้ป่วย แพทย์มักพิจารณาให้การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกไปให้หมด หรือผ่าตัดออกให้มากที่สุด เพื่อลดขนาดของเนื้องอก ลดการใช้ยาสเตียรอยด์ (ซึ่งใช้ในผู้ป่วยบางรายเพื่อรักษาภาวะสมองบวม) หากผู้ป่วยมีเนื้องอกที่ไม่ได้ทำให้เกิดอาการ เนื้องอกมีขนาดเล็กมาก และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตราย แพทย์อาจเพียงแค่ติดตามอาการเพื่อดูว่าก้อนเนื้องอกของผู้ป่วยมีขนาดโตมากขึ้นหรือไม่ ถ้ามีจึงค่อยให้การรักษา

บริการสุขภาพเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมสุขภาพ

การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อให้ทราบการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน แต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีรอยโรคอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต่อการตัดชิ้นเนื้อ เช่น บริเวณก้านสมอง และลักษณะที่พบจากการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บ่งชี้ว่า เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในสมอง แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาก่อนตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินสุขภาพทั่วไป

การส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นพิษเป็นภัยและพัฒนาช้ามาก ทำให้สมองปรับตัวเข้ากับการมีอยู่ได้ นี่คือสาเหตุที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบมักจะถึงขนาดใหญ่ก่อนที่จะทำให้เกิดอาการ

ระบบสุขภาพฉุกเฉินในอเมซอน สุขภาพและความปลอดภัย

แพทย์อาจขอการตรวจด้วยเครื่องมืออย่างน้อยหนึ่งรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์:

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการมีเนื้องอกในสมอง และบางอาการอาจเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต ได้แก่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักมีประวัติได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะในระยะใกล้ ๆ หรือนานเป็นเดือน เนื้องอกในสมอง ๆ มาแล้วก็ได้

ปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเอง ได้แก่ อายุของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย มักให้ผลการรักษาที่ดีและทนต่อการรักษาได้ดีกว่าผู้ป่วยสูงอายุ

Report this page